Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig na. Ze vormen een onderdeel van de kaderovereenkomst die u aangaat met Waowdeals en MPS enerzijds en MPS’ acquirer anderzijds voor het gebruik van het Waow-concept (“overeenkomst voor het gebruik van het Waow-concept gebaseerd op de MPS-diensten” of “kaderovereenkomst”). “U” in deze voorwaarden betekent uw organisatie zoals geïdentificeerd in de kaderovereenkomst (ook wel “de handelaar”).